IELex

Source

Language list: all
Wordlist: all

Citation:Boryś W. (2005). Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Type:Publication
Description:Etymology dictionary of the Polish language
Modified:Thu, 13 Aug 2015 18:59:55 +0200