IELex

Source

Language list: all
Wordlist: all

Citation:Van Sterkenburg, P. (red.). 2002 [1984]. Van Dale Groot woordenboek hedendaags Nederlands. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie.
Type:Publication
Description:
Modified:Thu, 26 Jun 2014 12:13:15 +0200