IELex

Source

Language list: all
Wordlist: all

Citation:Gustavson, Herbert. 1940. Gutamålet: en historisk-deskriptiv översikt. Uppsala: Appelbergs Boktryckeriaktiebolag.
Type:Publication
Description:
Modified:Wed, 7 May 2014 13:02:16 +0200