IELex

Source

Language list: all
Wordlist: all

Citation:Söderwall, K. F. 1884. Ordbok öfver svenska medeltids-språket. Lund: Berlingska boktryckeri- och stilgjuteri-aktiebolaget.
Type:Publication
Description:Old Swedish-Swedish dictionary.
Modified:Thu, 6 Mar 2014 11:05:01 +0100