IELex

Source

Language list: all
Wordlist: all

Citation:Novotná, Petra & Blažek, Václav. 2008. Rétrorománske jazyky: přehled klasifikace. Linguistica Brunensia/Sborník prací filozofické fakulty brněnskě univerzity A 56, 15-32.
Type:Publication
Description:
Modified:Mon, 8 Apr 2013 12:07:08 +0200