IELex

Friulian: polmon

« pet (breast) stomi (breast) »

Language list: all
Wordlist: all

Lexeme data

Language:Friulian
Meaning:breast
Source form:polmon
Phonological form:
Gloss:
Notes:< pulmōnem 'lungs(?)'.
Cognate codes:

Source of lexical data

View source
Source: Novotná, Petra & Blažek, Václav. 2008. Rétrorománske jazyky: přehled klasifikace. Linguistica Brunensia/Sborník prací filozofické fakulty brněnskě univerzity A 56, 15-32.
Reliability: High

Cognate coding