IELex

Romansh: sgular, svolar

« flur (flower) tschajera (fog) »

Language list: all
Wordlist: all

Lexeme data

Language:Romansh
Meaning:fly
Source form:sgular, svolar
Phonological form:
Gloss:
Notes:
Cognate codes:E

Source of lexical data

View source
Source: Novotná, Petra & Blažek, Václav. 2008. Rétrorománske jazyky: přehled klasifikace. Linguistica Brunensia/Sborník prací filozofické fakulty brněnskě univerzity A 56, 15-32.
Reliability: High

Cognate coding

Cognate Class E
View source
Source: Novotná, Petra & Blažek, Václav. 2008. Rétrorománske jazyky: přehled klasifikace. Linguistica Brunensia/Sborník prací filozofické fakulty brněnskě univerzity A 56, 15-32.
Reliability: High
Comment: < Lat exvolāre.